Skip to content

optymalizacja kosztów opakowań

Menu

Rynek pulpy drzewnej – podstawowego surowca do produkcji papieru

Kryzys COVID stał się udręką dla przemysłu papierniczego. Spadek popytu na papier do drukowania i pisania spowodowany transformacją cyfrową nasilił się jeszcze bardziej, ponieważ wystawy, konferencje, reklamy i edukacja przeniosły się do Internetu podczas pandemii. Biorąc pod uwagę, że znaczna część populacji zaczęła pracować w domu, a technologie chmurowe stały się niezbędnym narzędziem, nie pozostawia to szans na znaczny wzrost rynku papieru do druku nawet po przezwyciężeniu kryzysu COVID. W przeciwieństwie do spadku zapotrzebowania na papier do biur, szkół i restauracji w 2020 r., w 2020 r. poszybował w górę popyt na papier na potrzeby gospodarstw domowych – papier toaletowy, serwetki.

Wzrost e-commerce pchnął zakłady produkujące tekturę falistą i opakowania papierowe do pracy na pełnych obrotach. Brak podaży opakowań tekturowych doprowadził do wzrostu cen tektury.

Według nowego raportu IndexBox, światowy rynek pulpy drzewnej, podstawowego surowca dla branży papierniczej szacowany jest na 132,7 mld USD. Krajami o największym wolumenie zużycia pulpy drzewnej w 2019 r. były Stany Zjednoczone (51 mln ton), Chiny (39 mln ton) i Japonia (10 mln ton), które łącznie odpowiadają za 52% światowego zużycia. Za tymi krajami znalazły się Kanada, Szwecja, Rosja, Finlandia, Brazylia, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy i Francja, które stanowiły kolejne 31%. Produktem o największym zużyciu była celuloza chemiczna (148 mln ton), która stanowiła 77% wolumenu.

W latach 2012-2019 najbardziej zauważalne tempo wzrostu popytu na miazgę drzewną wśród wiodących krajów konsumenckich osiągnęły Indie (CAGR +6,2%), Chiny (+6,1%) i Rosja (+4,1 %), podczas gdy zużycie miazgi drzewnej u pozostałych światowych liderów było słabsze lub nawet nieznacznie ujemne.

W perspektywie średnioterminowej oczekuje się stałego wzrostu popytu na opakowania papierowe na całym świecie, biorąc pod uwagę, że papier jest materiałem przyjaznym dla środowiska, biodegradowalnym i nadającym się do recyklingu. Sprzyja temu przyjmowanie nowych przepisów w UE i innych krajach, ponowne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego oraz intensyfikacja międzynarodowych wysiłków na rzecz ochrony klimatu.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym opakowań, do 2030 r. co najmniej 85% wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych z papieru i tektury musi zostać poddanych recyklingowi. W 2019 r. w UE udział surowców wtórnych w produkcji papieru wyniósł 49%, natomiast ścieru drzewnego 41%. To sprawia, że ​​zrównoważony rozwój papieru jest kluczowym czynnikiem dla branży w przyszłości, co oznacza zwiększone wykorzystanie surowców wtórnych i zmniejszenie zużycia energii.

Chiny pozostaną głównym importerem masy celulozowej.

W 2019 roku Chiny (24 mln ton) stanowiły głównego importera pulpy drzewnej, stanowiąc 37% całkowitego importu. W latach 2012-2019 średnie roczne stopy wzrostu importu pulpy drzewnej do Chin wyniosły +5,9%. W tym samym czasie Indie (+9,4%), Turcja (+6,5%), Polska (+6,3%), Hiszpania (+3,4%), Indonezja (+1,7%), Holandia (+1,6%), USA (+1,5%) i Włochy (+1,3%) wykazały dodatnie tempo wzrostu.

Pod względem wartości Chiny (18,8 mld USD) stanowią największy rynek importowanej pulpy drzewnej na świecie, stanowiąc 41% światowego importu. Drugie miejsce w rankingu zajęły Stany Zjednoczone (3,3 mld USD), z 7,2% udziałem w światowym imporcie. Za nimi uplasowały się Niemcy z 6,5% udziałem.

Na podstawie: IndexBox AI Platform / https://www.globaltrademag.com/rising-paper-packaging-demand-to-mitigate-adverse-pandemic-impact-on-the-global-pulp-market/