Skip to content

optymalizacja kosztów opakowań

Menu

O firmie

Nasze doświadczenie w sektorze opakowań

Optymalizacja opakowań to bardzo wyspecjalizowana branża, która przynosi Klientom nawet 20% oszczędności. Aby uzyskać taką redukcję kosztów, potrzebna jest unikalna wiedza i doświadczenie. 

PCM to zespół ekspertów z 20-letnim doświadczeniem w produkcji i optymalizacji kosztów opakowań. Pracowaliśmy zarówno w firmach rodzinnych, jak też w średnich i dużych organizacjach międzynarodowych.

Mamy doświadczenie w branży papierniczej, poligraficznej i opakowaniowej. Realizowaliśmy projekty dla takich firm, jak: Avon, Danone, JMP, MARS, Oriflame, Pepsico, PHILIPS, Unilever, Wedel. 

Co roku podwajamy wartość zrealizowanych projektów.

Trzy powody, dla których Klienci wybierają PCM

Klienci, którzy chcą obniżyć koszty produkcji opakowań, wybierają do tego zadania właśnie PCM z trzech powodów:

 • nawiązujemy efektywną współpracę ze wszystkimi zespołami zaangażowanymi w proces optymalizacji po stronie Klienta,

 • optymalizujemy koszty przy zachowaniu najwyższej jakości opakowań,

 • dostarczamy Klientowi maksymalne oszczędności.

Jakie korzyści daje Klientom współpraca z PCM przy optymalizacji opakowań

Koszty opakowań analizujemy z perspektywy całego procesu logistycznego. Stąd, wdrażane zmiany wymagają często współpracy ze wszystkimi zespołami, które odpowiadają za łańcuch dostaw (działem jakości, logistyki, marketingu, produkcji, zakupów). Współpracujemy z nimi w sposób transparentny. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby zgłaszane przez członków poszczególnych zespołów. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz pokazujemy cel i znaczenie prowadzonych działań. W ten sposób wzbudzamy zaufanie pracowników, co owocuje zaangażowaniem i powodzeniem projektu.

Optymalizacja nie jest dla nas synonimem niższej jakości opakowań. Aby obniżyć koszty, analizujemy kilkadziesiąt różnych elementów, a nie tylko używany surowiec. Propozycje, które przedstawiamy Klientowi, gwarantują bezpieczeństwo każdemu etapowi procesu. Standardem są testy produkcyjne oraz transportowe, które potwierdzają oczekiwaną wytrzymałość konstrukcji oraz surowca.

PCM jest całkowicie niezależną firmą, niepowiązaną z żadnym producentem opakowań. Szukając optymalizacji kosztów kierujemy się wyłącznie tym, aby przynieść Klientowi jak największe korzyści finansowe. Jesteśmy pewni skuteczności naszych działań, dlatego nasze wynagrodzenie jest wyłącznie częścią oszczędności, które realnie uzyskuje Klient (success fee).

Oferta

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie optymalizacji procesu produkcji opakowań. Skupiamy się na wąskiej gamie rozwiązań, które są efektem naszych wieloletnich i unikalnych doświadczeń. Mamy pewność i dowody, że nasza wiedza przynosi Klientom znaczące korzyści finansowe i kompetencyjne.

Projekty

Zespół PCM ma różnorodne doświadczenia, jeśli chodzi o branże. Do tej pory realizowaliśmy projekty w branży spożywczej (słodycze, desery, mięso, żywność mrożona), chemii gospodarczej oraz AGD.

papier_white

Papier

farba_white

Farba

CO2_white

CO2

OPAKOWANIA_KOSZT

Koszty opakowań

PCM Projekt 1

Przetarg.

Klient: branża mięsna, koszt zakupu opakowań > 40 m PLN.

Poziom oszczędności ~ 17%.

Kluczowe elementy projektu: ograniczenie listy dostawców, opracowanie technicznych materiałów przetargowych ściśle określających parametry ofertowania. Część ofert przygotowana w oparciu o proste działania optymalizacyjne.

PCM Projekt 3

Opracowanie nowego opakowania dostosowanego do wymagań dużej sieci handlowej.

Klient: branża spożywcza, wydatki na opakowania > 30 mPLN.

Poziom oszczędności: ~ 83% (TKW – koszty po procesie optymalizacji: koszt opakowań, koszty logistyczne w stosunku do kosztu samych opakowań przed przystąpieniem do projektu).

Kluczowe elementy projektu: opracowanie jednej nowej koncepcji opakowania zbiorczego, dostosowanego do wymagań sieci handlowej. Redukcja ilości używanych konstrukcji z 6  do 1. Optymalizacja konstrukcji opakowania oparta na wydajnościowych testach produkcyjnych. Optymalne wykorzystanie jednostki paletowej.

PCM Projekt 2

Optymalizacja konstrukcji opakowania, paletyzacji produktu gotowego oraz procesu pakowania ręcznego.

Klient: branża spożywcza, lider branży z Polsce.

Poziom oszczędności ~ 50% (optymalizacja: kosztów opakowań, kosztów logistycznych. Oszczędność w stosunku do kosztu opakowań przed rozpoczęciem projektu).

Kluczowe elementy projektu: analiza TKW, a w szczególności wykorzystania objętości opakowania zbiorczego, wykorzystania jednostki paletowej, weryfikacja konstrukcji opakowania, ocena procesu logistycznego (producent / centrum dystrybucyjne / przepakowanie / dystrybucja). Współpraca z Klientem w procesach: opracowywania konstrukcji opakowania, testów produkcyjnych oraz transportowych.

PCM Projekt 4

Ocena inwestycyjna Spółki z o.o.

Klient: fundusz inwestycyjny.

Wartość projektu: x0.000.000 PLN.

Kluczowe elementy projektu: Opis kluczowych trendów długoterminowych w branży, w której działa Spółka. Analiza strategii zakupowej surowców. Analiza porównawcza Spółki vs konkurencja w zakresie: pozycji rynkowej, postrzegania przez klientów, strategii produktowej, strategii cenowej. Analiza modelu sprzedażowego stosowanego przez Spółkę. Weryfikacja modelu długoterminowego Spółki na najbliższe 5 lat. Przygotowanie opisu kluczowych ryzyk operacyjnych, komercyjnych i regulacyjnych. Przygotowanie rekomendacji co do kluczowych działań w odniesieniu do powyższych obszarów w krótkim oraz w długim terminie.

Obsługa przetargów na dostawcę opakowań

Jedną z dróg, które prowadzą do optymalizacji kosztów opakowań jest przetarg. W ten sposób firma może zaktualizować warunki handlowe obowiązujących umów. Większość Klientów chciałaby przeprowadzać przetarg na dostawę opakowań co 2-3 lata. W praktyce rzadko się to jednak udaje.

Aby skutecznie przeprowadzić przetarg kluczowe są trzy elementy:

 • dokumentacja, która zawiera kompletną i precyzyjną specyfikację techniczną każdego opakowania,

 • dedykowany zespół, który przez kilka tygodni skupi się wyłącznie na tym zadaniu,

 • wizyty referencyjne u obecnych i potencjalnych dostawców w ich lokalizacjach.

Optymalizacja opakowań to nie tylko ocena parametrów kosztowych.  Wyzwaniem jest również ocena pozostałych warunków współpracy takich, jak: termin płatności, lead time, wielkość stoków magazynowych, wielkość dostaw, MOQ, koszty narzędzi, wsparcie przy wdrażaniu nowych projektów, możliwości technologiczne dla obecnych i nowych opakowań, możliwość współpracy przy projektach oszczędnościowych, standard i dostępność surowca, zapewnienie przez dostawcę kontroli jakości surowca oraz wyrobu gotowego – w oparciu o posiadany sprzęt laboratoryjny.

Z doświadczenia wiemy, że wielu przedsiębiorców ma trudność z realizacją tych zadań. Skutkuje to tym, że przetargi trwają długo lub są nierozstrzygane. W efekcie, Klienci często pozostają przy dotychczasowym dostawcy. Gdy decydują się na zmianę, nie mają często pełnego przekonania, że nowe rozwiązania zaspokoją potrzeby wszystkich działów i czy rzeczywiście przyniosą optymalne oszczędności.

Na czym polega wsparcie PCM?

Sukces prowadzonych przez PCM przetargów opiera się przede wszystkim na tym, że:

 • przygotowujemy materiały i treści techniczne zapytania ofertowego tak, aby można było łatwo i szybko porównać przedstawiane oferty (potwierdzają to opinie naszych Klientów),

 • wyłaniamy w przetargu dostawców, którzy zapewniają Klientowi optymalne warunki handlowe oraz najwyższy poziom współpracy z działami marketingu, jakości, produkcji i logistyki,

 • proponowane przez nas zmiany nigdy nie odbywają się kosztem jakości. Co więcej, wyposażamy Klientów w wiedzę i materiały, które pomagają na co dzień lepiej kontrolować parametry jakościowe opakowań. Dzięki temu poprawiamy bezpieczeństwo pakowanych produktów.

Nie zostawiamy naszych klientów z wynikami „na papierze”. Współpraca Klienta z PCM kończy się dopiero po wprowadzeniu zmian. 

Optymalizacja procesów pakowania

Prężnie działające firmy nieustannie wprowadzają na rynek nowe produkty. Chcą w ten sposób sprostać oczekiwaniom sieci handlowych („speed to the market”, akcje in-out’owe) i kreatywności działu marketingu. Wiąże się to z tym, że firma cały czas projektuje, testuje i wdraża nowe opakowania. Gdy odbywa się to w szybkim tempie, nowe opakowania spełniają swoje podstawowe funkcje (pod kątem ceny, standardów marketingu, procesu pakowania, paletyzacji), ale nie wyczerpują całego potencjału, jaki mogą przynieść firmie.

Wstępna analiza procesu produkcji opakowań

Bez odpowiedniej analizy i optymalizacji procesu, firma korzysta z opakowań, które:

 • były projektowane w przeszłości dla innego produktu, który został potem zmodyfikowany,
 • zostały opracowane pod określony łańcuch logistyczny (technika foliowania, ustawienie na palecie, wymagania operatora logistycznego),
 • nie są dostosowane do produktu (ze względu na szybkość wdrożenia).

Wniosek: brak analizy i optymalizacji kosztów opakowań przynosi firmie olbrzymie straty. Firma ponosi niepotrzebne koszty.

Strona główna

Gdzie mogą być ukryte dodatkowe oszczędności?

Przy automatyzacji procesów pakowania mało kto porównuje koszt linii pakujących z jednostkowym kosztem opakowania. To poważny błąd, ponieważ używane na tych maszynach opakowania generują koszty, które po kilku latach przewyższają wartość zakupionej linii pakującej.

Optymalizacja opakowań to element długiego łańcucha logistyczno–produkcyjnego. Decyzje podejmowane na każdym jego etapie, począwszy od doboru papierów do produkcji tektury, a na funkcjach Shelf Ready Packaging kończąc, generują koszty. Niektóre z nich są uzasadnione. Niektórych zaś można uniknąć, wybierając bardziej optymalne rozwiązania.

Nasi Klienci stale pracują nad optymalizacją kosztów. Działy Zakupów w szczególności skupiają się nad obniżeniem kosztów opakowań. PCM nie podważa tych działań. Dzieląc się naszym unikalnym doświadczeniem i wiedzą, jesteśmy efektywnym i skutecznym finansowo dopełnieniem. Potwierdzeniem są zrealizowane projekty, w których współpraca Klient – PCM zaowocowała nawet kilkudziesięcioprocentowymi oszczędnościami.

Co obejmuje optymalizacja procesu pakowania wg metody PCM?

W stosowanym przez nas modelu analizujemy ponad 50 parametrów dotyczących m.in.:

 • parametrów technicznych papierów oraz produkowanych z nich tektur,
 • konstrukcji i wymiarów opakowania,
 • optymalizacji arkusza oraz procesu produkcji po stronie dostawcy opakowania,
 • wymagań procesu pakowania z uwzględnieniem procesów automatycznych lub manualnych,
 • sposobu i jakości formowania jednostki paletowej,
 • funkcji opakowania oczekiwanej przez klienta końcowego.

Zauważamy i doceniamy projekty optymalizacyjne wdrażane przez naszych Klientów. Bez szczegółowej wiedzy pracowników poszczególnych działów, nie byłoby możliwe realizowanie wysoce skutecznych projektów oszczędnościowych. Gdy połączymy te kompetencje z wiedzą i doświadczeniami PCM, wówczas optymalizacja opakowań przynosi olbrzymie oszczędności.

Jakie oszczędności daje optymalizacja opakowań przy współpracy z PCM?

W przypadku przetargów przynosimy naszym Klientom oszczędności na poziomie 10%. Optymalizacja opakowań daje nawet 20% oszczędności w stosunku do kosztu zakupu optymalizowanych opakowań. Kiedy efekt optymalizacji logistycznych jest szczególnie znaczący, oszczędności mogą nawet przewyższyć kwotę wydawaną na daną grupę opakowań. Mamy również i taki projekt w naszym portfelu.

Doradztwo inwestycyjne

Obecny rynek opakowań w Polsce, można opisać słowami:

 • silna pozycja na rynku EU,
 • lider w regionie CEE,
 • silny rozwój oparty na eksporcie, ale wciąż z dużym potencjałem w tym kierunku,
 • bardzo duże rozdrobnienie (firmy zatrudniające powyżej 50 osób odpowiadają za mniej niż 2% rynku w Polsce).

Rynek poligraficzny, a więc i rynek opakowań, to zatem bardzo interesujący obszar inwestycyjny np. dla funduszy kapitałowych. Decyzje o przeznaczaniu środków finansowych na określone kierunki rozwoju są również wewnętrznym wyzwaniem dla właścicieli firm. PCM wspiera Klientów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W prowadzonych projektach doradczych analizowaliśmy i ocenialiśmy czynniki, które mają kluczowy wpływ na decyzję Klienta.

Zakres doradztwa inwestycyjnego PCM?

Działania PCM w zakresie doradztwa inwestycyjnego, obejmują m.in.:

 • weryfikację trendów długoterminowych (nowe technologie, ekologia, inne),
 • analizę strategii zakupowej surowców,
 • analizę porównawczą w zakresie: pozycji rynkowej, postrzegania przez klientów, strategii produktowej, strategii cenowej, ocenę konkurencyjności parku maszynowego i jego spójność ze strategią rozwoju,
 • ocenę świadomości pozycji firmy na rynku (technologia / siła sprzedażowa),
 • ocenę procesu kalkulacji i post’kalkulacji,
 • ocenę skuteczności działu sprzedaży,
 • weryfikację portfela klientów (struktura, ceny, średnia wielkość zamówienia, segment rynku, geografia),
 • ocena spójności możliwości technologicznych z przyjętymi celami sprzedażowymi.

Wysokie uznanie z jakim spotkaliśmy się przy ocenie naszych działań wynika z faktu, iż fundusze inwestycyjne posiadają doskonałe narzędzia  prawno-finansowe, jednak ocena zasobów branżowych, dokonana w oparciu o wiedzę profesjonalną, jest bezcennym dopełnieniem dla szacunków ryzyka biznesowego.

Blog

Kontakt

PCM Andrzej Miziołek

pl. Konesera 12 (SPACES)
03-736 Warszawa
NIP 521 149 76 84

miziolek@pcmanagemenet.eu

Obsługa Klienta Monika Brodacka

(48) 506 164 301
brodacka@pcmanagement.eu